ЧЛЕНОВИ

НА АДВОКАТСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА

РУЖА ПАВЛЕСКА

ОСНОВАЧ НА АДВ. КАНЦЕЛАРИЈА

Од 1998 година се наоѓа на листа лиценцирани адвокати во Република Северна Македонија.

Успесите и резултатите кои ги постигнува нашата канцеларија секогаш ги препишуваме на деталната работа и максималната посветеност на секој клиент и случај.
Тоа е пристап и начин на работење кој се покажал како единствен пат кој води до успех во изминатите 23 години работење како самостоен адвокат.

ЗЛАТКО ПАВЛЕСКИ

АДВОКАТ

Лиценциран адвокат во адвокатската канцеларија од 2019 год.

Правото е материја која постојано се менува и гради према новото време во кое живееме. Новите трендови носат животни ситуации за кои стручна помош е неопходна.
Се трудиме секогаш да бидеме во тек и да ги пратиме и имплементираме сите нови измени.

MK